Algemene voorwaarden

Algemeen
Voor een optimale dienstverlening heeft Beweegpraktijk Oud West onderstaande voorwaarden opgesteld. Alle cliënten en bezoekers van Beweegpraktijk Oud West verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Aanmelding
U kunt zich bij Beweegpraktijk Oud West aanmelden voor oefentherapie Mensendieck en Cesar. Aanmelden kan middels Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) of door middel van een verwijzing van uw (huisarts) of specialist. Als u zich aanmeldt via DTO informeren wij, indien u dat wenst, uw huisarts over uw aanmelding bij onze praktijk.

Bejegening
Uw therapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn/haar werkwijze aan u uit. Als u om welke om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Hygiëne
Voor het onderzoek en de behandeling bij uw therapeut dient u een eigen handdoek mee te nemen voor op de behandelbank. Ook voor trainingen in de oefenruimte is een eigen handdoek verplicht bij het gebruik van de apparaten.

Overname
Het is mogelijk dat u incidenteel behandeld wordt door een ander dan uw vaste therapeut. Dit kan eventueel voorkomen wegens spoedeisende behandelingen of wegens langdurige afwezigheid of ziekte van uw therapeut. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Dossier en rapportage
Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen Oefentherapie van de VvOCM. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd. Bij afsluiten van de behandeling wordt er een rapportage naar uw huisarts of specialist verstuurd. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Klachtenregeling
Als geregistreerde therapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de behandeling.

Om te beginnen is het de moeite waard om een persoonlijk gesprek aan te gaan met uw oefentherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via de beroepsvereniging van Oefentherapeuten (VvOCM) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw oefenherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

Voor oefentherapie Cesar en Mensendieck vindt u deze informatie op internet op www.vvocm.nl bij documenten, patiënten.

Overig

  • het is verboden te roken in de gehele praktijk
  • het betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met schone schoenen
  • Beweegpraktijk Oud West is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die de praktijk betreden
  • het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens de behandeling
  • respect voor anderen is essentieel. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd


Beweegpraktijk Oud West behoudt zich het recht voor

  • de algemene voorwaarden in alle redelijkheid te wijzigen.
  • bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag de behandeling te beëindigen.


Tot slot

Beweegpraktijk Oud West stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail door te geven.