SPECIALISATIES

Chronische pijn

EXTERNE LINKS

netwerkchronischepijn.nl

Omgaan met chronische pijn

Wat is chronische pijn

Het mag misschien een schrale troost zijn, maar u bent niet de enige die chronische pijn ervaart. Schattingen spreken van ten minste tien procent van de bevolking. Chronische pijn komt voor bij mensen van alle leeftijden, ook bij jongeren.
Pijn is normaal gesproken een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig.

Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan drie maanden blijven bestaan. De oorzaak van de oorspronkelijke pijn is dan vaak niet meer de reden van de pijn en mogelijk is de oorzaak al verdwenen. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen verband meer met het oorspronkelijke letsel.

Chronische pijn in het houdings- en bewegingsapparaat, zoals rugpijn, komt het meest voor in Nederland. Hoofdpijn komt op de tweede plaats. Andere veelvoorkomende klachten die met langdurige pijn gepaard gaan zijn bijvoorbeeld nek-schouderklachten, fibromyalgie, prikkelbare darmsyndroom, postoperatieve pijn, etcetera.

Geen oorzaak?

Pijn hebben zonder te weten wat de oorzaak is, kan frustrerend zijn en je zelfs erg onzeker maken. U heeft waarschijnlijk al vele onderzoeken ondergaan en vaak te horen gekregen dat er geen lichamelijke oorzaak (meer) te vinden is. Dat er geen lichamelijke schade is, wil niet zeggen dat er geen verklaring voor de pijnklachten is. Uit onderzoek dat de laatste jaren is gedaan, blijkt dat de oorzaak voor pijnklachten niet verder gezocht moet worden in beschadigingen of afwijkingen in het lichaam, maar in veranderingen in het pijnsysteem zelf.

Het pijnsysteem is een onderdeel van ons zenuwstelsel. Alle zenuwen zijn aangesloten op het ruggenmerg en de hersenen. Pijnprikkels zijn gevaarboodschappen die nodig zijn om het lichaam te beschermen.

Bij acute pijn dooft de pijn vanzelf uit, binnen de normale hersteltijd. Bij chronische pijn daarentegen blijft de pijn alsmaar hangen, ook al is er geen weefselschade meer en is de normale hersteltijd al voorbij. Er blijven dus gevaarboodschappen komen terwijl dat eigenlijk niet meer nodig is.

De pijn gaat een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk vol te houden is. Hierbij is het belangrijk te melden dat, wanneer de pijn aanhoudt, de pijn die u ervaart wel degelijk echte pijn is!

Inbraakalarm

Je kunt het pijnsysteem vergelijken met een inbraakalarm. Het alarm zal af gaan als de inbreker er is. Als echter alsmaar het alarm af gaat, is het niet meer zinvol om naar de inbreker (lichamelijke stoornis) op zoek te gaan, maar is er iets met het alarmsysteem zelf aan de hand!

Hoe nu verder met deze informatie in het dagelijks leven?

Wees gerust gesteld dat er geen beschadiging aan uw lichaam is. Het is van belang om niet meer op zoek te gaan naar een inbreker / lichamelijke stoornis, maar iets te doen aan de factoren die het alarmsysteem op scherp stellen en de klachten onderhouden. Maakt u zich ook niet langer druk als mensen uit uw omgeving u het gevoel geven dat het tussen de oren zit. De wetenschappelijke kennis over chronische pijn is de laatste jaren erg veranderd, dit is nog niet bij iedereen bekend. Uw pijnklachten hebben wel degelijk een biologische oorsprong.

Behandeling bij chronische pijn

Het uiteindelijke doel van de behandeling bij chronische pijn is dat u weer grip krijgt op uw leven, doordat de pijn niet meer leidend is maar een onderdeel van het leven. Het pijnsysteem moet ‘gekalmeerd’ worden. U krijgt vaardigheden aangereikt die u leren met de pijn om te gaan. U leert gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden en hoe u rekening kunt houden met uw beperkingen.

SPECIALISATIES

Chronische pijn

EXTERNE LINKS

netwerkchronischepijn.nl