Psychosomatische oefentherapie

Wanneer lichamelijke klachten zijn ontstaan of worden beïnvloed door psychosociale stressfactoren noemen we deze klachten psychosomatisch.

We hebben dagelijks te maken met stress en als je je er goed bij voelt is er niets aan de hand. We hebben stress ook nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren. Stress wordt ongezond als je het niet afwisselt met ontspanning en herstel.

Enerzijds kun je stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer de concentratie afneemt, je prikkelbaar wordt, gaat piekeren of problemen hebt met slapen. Anderzijds kun je stress ook lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaker veroorzaakt stress een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Ook de manier waarop je tegen een klacht aankijkt of hoe je met problemen omgaat, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten.

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek geschikt om deze klachten te behandelen. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale factoren, de aanpak is integraal. Je krijgt nieuwe mogelijkheden aangereikt om je klacht, je leven en je gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken.

Het versterken van persoonlijke kracht en het herstellen van het evenwicht tussen spanning en ontspanning zijn belangrijke onderdelen. U gaat samen met de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Deze kunnen liggen in de stress van alledag, een te hoge werkdruk, ingrijpende gebeurtenissen, etc. Ook kunnen klachten (soms medisch onverklaarbaar) blijven bestaan naar aanleiding van een ongeluk, een doorgemaakte infectie of een operatie. Ook de gevolgen van de klachten komen aan bod. Lichamelijke klachten kunnen een grote invloed op je leven hebben, op wat je denkt, voelt, doet en op je omgeving.

Een psychosomatische behandeling bestaat uit:

  1. Lichaamsgerichte interventies. Via deze oefeningen word je je meer bewust van lichamelijke stresssignalen en van emoties die daaraan verbonden zijn. Hierbij horen ontspanningsoefeningen, adem- en expressieoefeningen, focussen en aandacht training.
  2. Therapeutische gesprekken. Uitleg over hoe lichaam en geest samenwerken, het verhelderen van psychosociale factoren en deze leren beter te hanteren, onderzoeken wat de lichamelijke reacties zijn.
  3. Taakgerichte opdrachten.  Door het plannen van concrete taken of opdrachten leer je met stresserende situaties om te gaan.

Wanneer ga je naar de psychosomatisch oefentherapeut?

Spier- en gewrichtsklachten, aanhoudende vermoeidheid, nek-, rug- en hoofdpijn, benauwdheid, hyperventilatie, buikklachten, hartkloppingen, duizeligheid, hoge bloeddruk, slecht slapen, SOLK*, prikkelbaarheid, piekeren, verminderde concentratie, oorsuizen, neerslachtigheid, angstgevoelens, onzekerheid, overspanning of burn-out, gejaagdheid.

Opbouw behandeling

De stappen in de behandeling Psychosomatische Oefentherapie komen overeen met de stappen in een behandeling reguliere oefentherapie: intake gesprek en onderzoek, invullen vragenlijst(en), bespreken van uw wensen en vaststellen behandeldoel, de behandeling/oefenen, tussenevaluatie, afronding en eindevaluatie, eindverslag.

Vergoeding

Een psychosomatische behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, evenals de reguliere oefentherapie.

*SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
Somatisch betekent ‘lichamelijk’. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen. Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor de cliënt niet altijd even duidelijk is. De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.